Metoda bezpośrednia zachęca słuchacza do jak najczęstszych konwersacji w języku obcym, przy jednoczesnej lekkości zajęć i nauki. Metodę bezpośrednią można określić jako naukę naturalnych, spontanicznych reakcji językowych, które są drogą do zdobycia najważniejszego celu nauki języka obcego - umiejętności porozumiewania się. Dzięki dynamicznym lekcjom i aktywności nauczyciela i ucznia, cała uwaga słuchacza skupiona jest na przyswajaniu nowych słów i wyrażeń, a przede wszystkim na praktycznym używaniu ich w dialogach, konwersacjach. Dzięki temu słuchacz pozbywa się bariery językowej i potrafi bez zastanowienia stworzyć skomplikowane wypowiedzi.


W Easy-Talk jesteśmy przekonani, że jedynym sposobem nauki języka obcego jest jak najczęstsze używanie go, dlatego zadbaliśmy o to, by około 80% czasu zajęć poświęcić mówieniu, eliminując jednocześnie nudę i wprowadzając elementy humoru.

Około 80% czasu zajęć poświęcone jest dynamicznej konwersacji.  Dialog prowadzony jest wyłącznie w języku obcym. Lektor zadaje słuchaczom pytania w oparciu o wprowadzone słownictwo czy zagadnienia gramatyczne. Dzięki naszym podręcznikom uczniowie odpowiadają na interesujące pytania z użyciem współczesnego słownictwa. Lektor, mówiąc w bardzo szybkim tempie, używa ok. 230 słów na minutę, co pozwala uczniom osłuchać się z językiem i skraca czas myślenia nad odpowiedzią na pytanie. Słuchacze odpowiadają na pytania pełnymi zdaniami, ćwicząc nowy materiał i jednocześnie zapamiętując go. Lektor wie, jakich technik użyć, by słuchacz bardzo szybko mógł przyswoić nowe wyrażenia i bez zastanowienia potrafił budować skomplikowane zdania i dłuższe wypowiedzi. Dzięki dynamice zajęć słuchacze uczą się myślenia w języku obcym, co ułatwia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Przyswajaniu nowego słownictwa i efektywnej nauce służą liczne, regularne powtórki, tempo i intonacja głosu lektora, a także jego energiczna gestykulacja i zaangażowanie.

 

 

 

Zobacz, jak wygląda lekcja języka angielskiego, prowadzona metodą bezpośrednią! 

Zasady metody bezpośredniej:

1: Lektor mówi tylko w języku obcym.

2: Lektor mówi w naturalnym tempie mowy native speakera.

3: Lektor prezentuje nowy materiał (słowo, nazwę, wyrażenie) i OD RAZU ćwiczy je w praktyce.

4: Słuchacz uczy się myślenia w języku obcym.

5: Słuchacz ćwiczy materiał w licznych, naturalnych kontekstach.

6: Zapamiętywaniu służą liczne i regularne powtórki materiału.