Uczniom szkół średnich oferujemy rzetelne przygotowanie do matury z języków obcych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.

 

Dla kogo?

Naszą ofertę kierujemy do uczniów wszystkich klas, a szczególnie do tegorocznych maturzystów. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy znają i rozumieją aktualne podstawy programowe oraz kryteria oceniania.

 

Małe grupy

Zajęcia odbywają się w małych grupach (4 – 10 osób) lub indywidualnie, co pozwala lektorowi skoncentrować się na każdym uczestniku zajęć.

 

Zajęcia

Podczas lekcji uczniowie przygotowują się do części ustnej i pisemnej matury podstawowej i rozszerzonej.  Uwaga koncentruje się na:

-zagadnieniach leksykalnych i gramatycznych,

-doskonaleniu rozumienia tekstów pisanych,

-doskonaleniu rozumienia ze słuchu,

-doskonaleniu wypowiedzi pisemnych,

-ćwiczeniu mówienia: odgrywanie ról, opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

Postępy uczniów weryfikowane są podczas próbnych egzaminów i licznych testów.

 

Jak długo i jak często?

Kurs maturalny trwa do końca kwietnia, co pozwala uczniowi na przygotowywanie się do egzaminu dojrzałości przez cały rok szkolny.

Kurs obejmuje spotkania 2 razy w tygodniu 2 lekcje po 50 minut.